ONS AANBOD IN TAAL


Inburgering (taalniveau A1 – A2)

Je participeert het beste binnen de Nederlandse samenleving via werk, opleiding of door mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. Wij combineren taalcursussen met werk, stage of vrijwilligerswerk waardoor je taalvaardigheden zich sneller en beter ontwikkelen. Ook maken we hiermee een verbinding tussen jou en je wijk, waardoor je je meer ‘thuis’ en op je gemak zult voelen. Met de ‘blended learning’ methode bereiden we je perfect voor op het afleggen van een examen op je eigen niveau en op je verdere leven in Nederland.


Staatsexamen programma 2 (taalniveau B1 – B2)

Staatsexamen programma 2 is voor inburgeraars die zich willen voorbereiden op het Staatsexamen NT2, programma 2. Je verhoogt je taalniveau in deze cursus tot niveau B2. Met Staatsexamen NT2 kunnen inburgeraars laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren op hbo-niveau. Ook laten ze hiermee zien dat ze kunnen inburgeren volgens de Wet Inburgering.


Alfabetisering (taalniveau 0 – A1)

Voor inburgeraars die het Latijnse schrift niet of onvoldoende beheersen bieden we een speciale alfabetiseringscursus aan waarin we oefenen met lezen, schrijven, spreken en luisteren.


Staatsexamen programma 1 (taalniveau A2 – B1)

Staatsexamen programma 1 is voor inburgeraars die zich willen voorbereiden op het Staatsexamen NT2, programma 1. Je verhoogt je taalniveau in deze cursus tot niveau B1. Met Staatsexamen NT2 kunnen inburgeraars laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren op mbo-niveau. Ook laten ze hiermee zien dat ze kunnen inburgeren volgens de Wet Inburgering.


Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Je krijgt tijdens deze cursus inzicht in de Nederlandse arbeidsmarkt en in jouw eigen mogelijkheden binnen deze arbeidsmarkt. Omdat wij inburgering, integratie en participatie op elkaar afstemmen bieden wij deze cursus al vroeg aan. We kijken onder andere naar je opleidingsniveau en je werkervaring in je thuisland. Jouw wensen zijn belangrijk, dus kijken we vooral naar wat jij goed kunt en wat je graag wilt doen. Ook zoeken we samen naar vacatures en helpen we je een cv en sollicitatiebrief te schrijven. Aan het einde van deze cursus heb je een ‘portfolio’ samengesteld en ben je goed voorbereid op het examen bij DUO.


VOOR WIE?


Wij zijn er voor alle statushouders die willen inburgeren en participeren in de Nederlandse maatschappij.