ONS AANBOD IN TRAINING


Participatieverklaring

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen en heeft als doel inburgeraars een goed beeld te geven van de rechten, plichten en waarden binnen de Nederlandse samenleving. De cursus Participatieverklaring Intensief hebben wij speciaal opgezet als aanvulling op de basiseisen. Zo besteden we extra tijd aan praktijksituaties en bezoeken we organisaties en bedrijven. We bespreken de sociale kaart en je krijgt uitleg over de manier waarop de arbeidsmarkt, het onderwijs, zorgstelsel en belastingstelsel werken. De Nederlandse waarden worden op deze manier zichtbaar en voelbaar en van praktische waarde voor zowel jezelf als voor de lokale samenleving.


Omgaan met werk, met jezelf en met collega’s

Taal is een belangrijke factor in onze communicatie met anderen. In deze training combineren we taal met jouw persoonlijke ontwikkeling door aandacht te besteden aan vaardigheden en competenties die je nodig hebt om op een prettige manier te kunnen omgaan met collega’s en leidinggevenden op het werk. En hoe je omgaat met jezelf is van invloed op hoe je omgaat met anderen.


Train de trainer

Uit ervaring weten we dat veel mensen die betrokken zijn bij de begeleiding van inburgeraars weinig kennis en/of affiniteit hebben met de doelgroep. Deze training is ontwikkeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de belevingswereld van de inburgeraar.


Communicatievaardigheden

De basis voor een goed gesprek is een goed contact en dat krijg je door aandacht te hebben voor degene met wie je praat, en vooral door goed naar de ander te luisteren. Zelfs als je een conflict hebt met iemand is aandacht voor de ander belangrijk. Deze training leert je hoe je op een prettige en ontspannen manier een gesprek kunt voeren.


VOOR WIE?


Wij zijn er voor alle statushouders die willen inburgeren en participeren in de Nederlandse maatschappij.