ONS AANBOD IN TRAJECTEN


In samenwerking met verschillende partners bieden wij duale trajecten aan. Elk traject is gecombineerd met taal en altijd op maat: één inburgeraar, één aanpak! Bij deze integrale aanpak is zelfredzaamheid ons hoogst haalbare doel.

Taal + integratie

Taal en werk

Taal en vrijwilligerswerk (participatie)

Taal + opvoeding

VOOR WIE?


Wij zijn er voor alle statushouders die willen inburgeren en participeren in de Nederlandse maatschappij.