WAT DOEN WIJ?


Waar andere inburgeringscursussen onvoldoende aansluiten bij de wensen en behoeften van inburgeraars hebben wij cursussen ontwikkeld die ervoor zorgen dat je niet alleen inburgert maar actief deel gaat uitmaken van de omgeving waarin je woont.


GERICHT OP DE PRAKTIJK


Naast het lezen, luisteren, spreken en schrijven van de Nederlandse taal gaan we in groepen bijvoorbeeld naar een huisartsenpraktijk waar de huisarts uitleg geeft over de praktijk en het werk dat hij doet. Of we oefenen met het gebruiken van de OV-chipkaart in het openbaar vervoer. Ook gaan we naar een ziekenhuis om te kijken waar je je bij binnenkomst moet melden om een ziekenhuispasje aan te vragen en bekijken we de routes naar de verschillende afdelingen.

Bovendien bieden wij mogelijkheden om duale trajecten te volgen waarbij we taal combineren met vrijwilligerswerk of betaald werk. Dit doen we in samenwerking met werkgevers en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bieden wij maatwerktrajecten en trainingen. Zo stemmen we inburgering, integratie en participatie op elkaar af en kun je het geleerde in de praktijk gemakkelijker toepassen.

BLENDED LEARNING


Wij gebruiken een ‘blended learning’ methode. Dit is een manier van leren waarbij je klassikaal onderwijs volgt maar ook online opdrachten maakt en oefent. Er is dus een fijne afwisseling tussen opdrachten uit een boek en opdrachten op een computer. Je kunt zelf kiezen waar en wanneer je de computeropdrachten maakt. Je krijgt aan het begin van de cursus van ons een laptop om je online-opdrachten te maken.

INTAKE


Tijdens het intakegesprek proberen we een goed beeld te krijgen van je leefsituatie en je taalniveau. We doen dit om de cursussen optimaal te laten aansluiten op jouw dagelijkse leven en je taalvaardigheid. Tijdens dit eerste gesprek bekijken we de situatie van het hele gezin, dus niet alleen de inburgeraars die hier al wonen, maar ook diegenen die er door gezinshereniging bij komen.

VOOR WIE?


Wij zijn er voor alle statushouders die willen inburgeren en participeren in de Nederlandse maatschappij.